Zorg voor een top-of-mind positie als vastgoedspeler in uw regio.


Of u nu voor uw organisatie of een nieuw vastgoedproject bij ons aanklopt; we gaan eerst op zoek naar de identiteit. De hierna gekozen strategie vormt de basis voor de merkpositionering, marketingcommunicatie en middelenmix. Het bouwen aan een sterk en herkenbaar merk doen we graag samen met u. Zodat de klant meteen aan u denkt als het om vastgoed gaat.

Identiteit bepalen

Het strategisch plan start met het bepalen van de identiteit van uw onderneming of vastgoedproject. Met welke reden en visie is het gestart? Op welke manier wil het zich presenteren aan de doelgroep? Weloverwogen, stap voor stap bepalen we uw identiteit.

Merkpositionering vaststellen

Is de identiteit helder, dan is het zaak het merk te positioneren. Een positionering is een beargumenteerde keuze waarbij we vaststellen welke aspecten van de onderneming of het project moeten worden benadrukt. De gekozen aspecten moeten voor de doelgroep relevant zijn en de organisatie of het project van de concurrenten onderscheiden.

Marketingcommunicatiestrategie

De vastgestelde merkpositionering vertalen we verder naar een communicatieve profilering. Zo bepalen we de kernboodschap, kiezen we de wijze waarop we deze communiceren en stellen we de middelen- en mediamix vast. Is de marketingcommunicatiestrategie een feit en zijn u en wij ervan overtuigd dat dit de juiste weg is? Pas dan gaan we met de creatie aan de slag.

In vier stappen van strategie tot activatie.


Op basis van de gekozen strategie bouwen wij uw organisatie of vastgoedproject uit tot een sterk en herkenbaar merk. Iedere fase sluit aan en draagt bij aan het bereiken en activeren van (ver)kopers en (ver)huurders in de particuliere en zakelijke markt.

Strategie

Het vinden van de merkidentiteit en koers bepalen.

Concept

Het bedenken en vormen van ideeën en concepten.

Design

Het visualiseren van gekozen idee in treffend design.

Activatie

Actief en gericht communiceren van uw boodschap.