EyeMove is een NVM gecertificeerde kantoorautomaticeerder met een totaal visie op het bedrijfsvoeringsproces van de vastgoedprofessional. Een belangrijke tool binnen EyeMove is het digitaal klantdossier. In opdracht van EyeMove mochten wij aan de slag met het redesign van de user interface van het idd Klantdossier. Aansluitend hebben we binnen de visie en strategie van EyeMove de nodige basis campagnemiddelen vormgegeven.